Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2020, 18:51:12
[Infographic] Việt Nam phấn đấu sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến
ĐT - 06/07/2020 06:32
 
Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…

.

[Infographic] Phát triển nông nghiệp hữu cơ - xu thế phát triển tất yếu
Việt Nam hiện nằm trong 170 quốc gia có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư