Thư chúc mừng của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập
ngành Kế hoạch và Đầu tư
(31/12/1945 - 31/12/2020)

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

 

Các đồng chí thân mến,

 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2020), Tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký, ban hành Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với nhiệm vụ nghiên cứu một kế hoạch thiết thực để kiến thiết quốc gia. Trải qua 75 năm, với các tên gọi khác nhau, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách để có những đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến, kiến thiết đất nước.

 

Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu cũng như những đóng góp to lớn của Ngành trong 75 năm qua.

 

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen; thế giới đang bước vào những bước ngoặt mới của sự phát triển, tác động tới toàn cầu như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh… Chúng ta đang chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây chính là thời điểm quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, một lần nữa trọng trách lại được giao cho ngành Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và hoạch định luật pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

 

Nhiệm vụ của Ngành là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang, Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 75 năm bản lĩnh, trí tuệ, luôn tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, toàn Ngành sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Thân ái,

 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2021 17:26