Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 22:33:50
Tag: 3 kịch bản
  • 3 kịch bản xuất khẩu của ngành dệt may năm 2020
    Trong một kịch bản lạc quan nhất, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may năm 2020 sẽ đạt khoảng 35 tỷ USD, giảm 10% so với năm 2019, với kịch bản hiện thực, con số đạt được dự kiến là 33,5 tỷ USD, nhưng kịch bản xấu nhất, kim ngạch xuất khẩu dệt may chỉ đạt 30 - 31 tỷ USD.