Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2020, 22:11:47
Tag: bảng xếp hạng top 1000
  • The Banker xếp hạng Agribank đứng thứ 2 quốc gia năm 2018
    Trên bảng xếp hạng Top 1000 và Top các ngân hàng theo châu lục của The Banker được công bố vào tháng 7 hàng năm, Agribank được xếp hạng thứ 465 thế giới và xếp thứ 2 quốc gia năm 2018 dựa trên số liệu về vốn cấp 1, các số liệu bổ trợ dùng để đánh giá bao gồm tài sản, tỷ trọng vốn trên tài sản, tăng trưởng lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn, lợi nhuận trên tài sản của ngân hàng.