Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 01:20:20
Tag: báo cáo sau kiểm toán giảm sốc
  • Thương vụ City Garden mua hai dự án tại Thủ Thiêm và khoản lãi ghi sớm của CII
    Việc đàm phán và ký kết hợp đồng khung liên quan đến thương vụ giữa CII và đơn vị thành viên của Refico được thực hiện trong năm 2019 nhưng toàn bộ các giao dịch về tiền hay cổ phần đều tới đầu năm nay mới thực hiện. Báo cáo tự lập của công ty hạch toán sớm giao dịch này kéo theo sự thay đổi đáng kể trong quy mô tài sản cũng như lợi nhuận năm 2019. CII đã chấp nhận thay đổi theo quan điểm của phía kiểm toán để tránh ý kiến ngoại trừ.