Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 12:35:31
Tag: chính sách tiền tệ 2015
  • 7 ưu tiên kinh tế của Chính phủ năm 2015 (phần 1)
    Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 với 7 ưu tiên kinh tế dự kiến thông qua vào chiều nay tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đang diễn ra ngày hôm nay (29/12/2014).