Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 23:44:14
Tag: khu vực kinh tế hợp tác xã
  • [Infographic] Khu vực kinh tế hợp tác xã đóng góp 4% GDP cả nước
    Từ năm 1988, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế (CoopsDay), ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7, nhằm giới thiệu về phong trào Hợp tác xã quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác xã trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.