Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 11:13:08
Tag: nhập siêu từ campuchia
  • Nghịch lý nhập siêu từ Campuchia
    Campuchia là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhưng trong 8 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã chuyển vị thế từ xuất siêu sang nhập siêu từ Campuchia.