Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 11 năm 2020, 08:32:43
Tag: quỹ mở chứng khoán
  • Thị trường chứng khoán: Quỹ mở nhọc nhằn kiếm lãi
    Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm thanh khoản, giảm tăng trưởng kể từ đầu năm đến nay, khiến câu chuyện tăng trưởng của các quỹ đầu tư bị chững lại. Hầu hết các quỹ, cả quỹ có quy mô lớn hay nhỏ, có quá khứ tăng trưởng tốt hay chưa tốt, đều chịu chung tình cảnh kiếm lãi khó khăn.