Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 11 năm 2020, 05:42:00
Tag: ure
  • Phân bón nội địa lấy lại "sân nhà"
    Sản xuất phân bón đang tăng dần qua các năm. 7 tháng đầu năm nay tổng sản lượng phân bón nội địa đạt gần 4 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ gia tăng sản xuất trong nước nên nhập khẩu phân bón qua các năm đang giảm dần.
  • Chấm dứt chính sách ưu đãi nhập khẩu ure
    Với thực tế năng lực sản xuất phân bón ure tại Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, Bộ Công thương dự kiến giảm dần, tiến tới chấm dứt các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho nhập khẩu ure bấy lâu nay.