Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2021, 11:09:11
Tag: vnpt hợp tác vởi cục bưu điện trung ương
  • VNPT hợp tác với Cục bưu điện Trung ương phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
    Ngày 11/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông)đã ký kết hai văn bản quan trọng là Thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước và Thỏa thuận hợp tác vận hành khai thác hệ thống điện báo hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.