Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 18:33:51
Tag: bản chát
  • EVN muốn giữ lại hai nhà máy Bản Chát và Huội Quảng
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất với Bộ Công thương cho giữ lại hai nhà máy thủy điện là Bản Chát và Huội Quảng, thay vì chuyển về Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3) như quyết định tái cơ cấu hồi đầu năm. Thuỷ điện Nậm Khốt “phát sốt” vì cáp Lioa