Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2020, 19:53:17
Tag: bán cổ phần cho keb hana
  • Hậu bán vốn, BIDV chính thức "tốt nghiệp" Basel II
    Quyết định số 2505/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam (NHNN) chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 01/12/2019, trước thời hạn hiệu lực của Thông tư 41/2016/TT-NHNN.