Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 11:51:15
Tag: bot điện
  • Sẽ có thêm 2,2 tỷ USD vào ngành điện
    () Bộ Công thương và Công ty Janakuasa (Malaysia) vừa tổ chức ký tắt bộ hợp đồng dự án của Dự án  BOT nhiệt điện Duyên Hải 2 làm cơ sở cho chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư