Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 08:10:53
Tag: chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2021
  • Rủi ro lạm phát
    Dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 chỉ tăng 0,19% so với tháng trước đó, đưa CPI bình quân nửa đầu năm tăng 1,47% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng rủi ro lạm phát vẫn chực chờ.