Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 01:18:34
Tag: chỉ số lạm phát
  • Rủi ro lạm phát
    Dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 chỉ tăng 0,19% so với tháng trước đó, đưa CPI bình quân nửa đầu năm tăng 1,47% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng rủi ro lạm phát vẫn chực chờ.