Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 16:07:51
Tag: chiếm dụng bảo hiểm xã hội
  • Xử lý hình sự hành vi chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội
    Ông Trần Đình Liệu, Trưởng ban Thu (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho biết, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội tràn lan, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 29/5 đã đề xuất đưa hành vi chiếm dụng bảo hiểm xã hội vào khung xử lý hình sự.