Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2020, 20:05:40
Tag: đô thị thừa thiên huế
  • Thừa Thiên Huế vững bước lên đô thị loại 1
    Để thực hiện nhiệm vụ chính trị là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đô thị”. >>> Bóng dáng  trung tâm công nghiệp “vàng đen” >>> Khởi động Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt >>> Gia Lai, cửa  ngõ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung