Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2021, 06:51:48
Tag: dự án fdi hà nội
  • Hà Nội thu hút 7,5 tỷ USD vốn FDI trong năm 2018
    Theo số liệu mới nhất vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố, trong năm 2018, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hà Nội đạt trên 7,5 tỷ USD và vươn lên dẫn đầu cả nước. Lũy kế đến nay, Hà Nội thu hút trên 36,55 tỷ USD vốn FDI, trong đó, bất động sản là lĩnh vực thú hút FDI nhiều nhất, chiếm 34,8%.