Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2021, 07:38:53
Tag: hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương (cptpp)
  • Hôm nay, CPTPP chính thức có hiệu lực
    Hôm nay (30/12), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực, tạo ra một khu vực thương mại tự do chiếm khoảng 1/10 nền kinh tế thế giới.