Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 08 năm 2022, 13:13:17
Tag: hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
  • Đánh giá về doanh nghiệp nhà nước phải khách quan
    Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) diễn ra vào hôm nay (21/11) sẽ đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đánh giá về DNNN cần phải khách quan, đặt trong bối cảnh từng thời kỳ cụ thể.