Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 11:06:18
Tag: hội nghị cấp cao acmecs
  • Thúc đẩy hợp tác giữa các nước tiểu vùng Mekong
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự HNCC CLMV 7 và HNCC ACMECS 6 trong hai ngày 22 và 23/6 nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, bảo vệ nguồn nước, phát triển nguồn nhân lực.