Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 07:16:02
Tag: nhà máy điện mặt trời ttc hàm phú 2
  • NSN hòa lưới thành công Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2
    Vừa qua, Liên danh nhà thầu Sharp - NSN - SSSA và Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai – thành viên tập đoàn Thành Thành Công (TTC) - đã đóng điện TBA thành công Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2. Đây là nhà máy điện mặt trời thứ 2 do NSN thực hiện cùng Tập đoàn Sharp Nhật Bản, được đưa vào vận hành thương mại trước thời điểm 30/06/2019.