Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 13:20:44
Tag: nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi
  • Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Thông tư 20 và tư duy "lo hộ"
    Thị trường nhập khẩu ô tô những ngày qua đã diễn ra cuộc tranh luận gay gắt về việc nên bỏ quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT về nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi (hết hiệu lực từ 1/7/2016) hay tiếp tục đưa vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công thương.