Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 03:58:38
Tag: phát triển kinh tế cà mau
  • Nâng tầm vị thế hình ảnh vùng đất mũi
    Tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội.
  • TP. Cà Mau trên bước đường trở thành đô thị loại I
    Phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn đã có cuộc phỏng vấn với ông Hứa Minh Hữu, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau về mục tiêu xây dựng TP. Cà Mau sớm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đạt tiêu chí đô thị loại I trong giai đoạn 2016 - 2020.
  • Phát triển Cà Mau xứng tầm đô thị động lực vùng cực Nam
    Ông Hồ Trung Việt, quyền Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, TP.Cà Mau đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các lĩnh vực kinh tế chủ yếu phát triển nhanh và bền vững.