Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 21:18:41
Tag: quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản nha trang
  • Nha Trang: Quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản riêng để phát triển du lịch
    UBND TP. Nha Trang cho biết vừa có cuộc làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản - Đại học Nha Trang (đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch) và các cơ quan liên quan về dự thảo đề cương - nhiệm vụ - dự toán Đồ án Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh Nha Trang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.