Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 04 năm 2021, 23:27:30
Tag: sáp nhập giữa hdbank - pgbank
  • Chấm dứt sáp nhập giữa HDBank - PGBank
    Không chỉ PGBank tuyên bố thôi tìm đối tác M&A, chọn tập trung hoạt động độc lập, không sáp nhập vào HDBank mà phía HDBank cũng sẽ trình cổ đông về việc chấm dứt việc sáp nhập giữa PGBank.