Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 22:16:53
Tag: sáp nhập southernbank
  • Thêm người từ SouthernBank, Sacombank "vô địch" về số lượng Phó Tổng Giám đốc
    TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank) vừa công bố nhân sự ban điều hành sau khi nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Theo đó, Hội đồng quản trị Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nhân và ông Trịnh Văn Tỷ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Sacombank 1/10/2015, nâng số Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này lên 22 người.
  • Sacombank ĐHCĐ bất thường bàn chuyện sáp nhập SouthernBank
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 vào ngày 30/6/2015 để thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) vào Sacombank và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Ngày 11/6/2015 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia Đại hội.