Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 12:17:20
Tag: scic thoái vốn khỏi scj
  • SCIC rút dần vốn khỏi xi măng
    Sau 5 tháng thực hiện chào bán toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tiếp tục thoái hết phần vốn góp tại một doanh nghiệp xi măng khác là Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ).