Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2020, 16:06:12
Tag: thanh tra đấu thầu thuốc
  • Thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh
    Việc làm này theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, từ chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về việc cầu các Bộ ngành, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường thanh kiểm tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc.