Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 01:34:16
Tag: thanh tra môi trường
  • Thanh tra hàng loạt doanh nghiệp về môi trường
    Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa thành lập đoàn thanh tra công tác bảo vệ môi trường với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, cảng biển và quản lý chất thải nguy hại. >>> Vụ Nicotex: Có hóa chất vượt 14.000 lần cho phép? >>> Sở Y tế Thanh Hóa thanh tra khu vực nghi nhiễm độc >>> Bắc Ninh phạt Seong Ji Vina vì xả thải vượt chuẩn