Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2022, 17:33:23
Tag: thua lỗ nhiều năm liên tục
  • Sẽ “soi” lỗ của Kao Việt Nam
    Công ty Kao Việt Nam thua lỗ nhiều năm liên tục, lũy kế trong 5 năm (từ năm 2008 đến năm 2012) đã lỗ 38,137 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang muốn kiểm tra sâu hơn về hoạt động của Công ty này.