Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 00:56:16
Tag: thuê lao động từ aec
  • Không dễ thuê lao động từ AEC
    Mặc dù báo cáo của Manpower Group cho thấy, khó có thể có sự dịch chuyển lớn về lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trong năm 2016, song khả năng doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nhận sự quản lý cấp trung và cấp từ AEC vẫn không hề nhỏ.