Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 08:03:15
Tag: tổng giám đốc hanosimex
  • Hanosimex có tổng giám đốc mới
    Ông Nguyễn Song Hải, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex) vừa được bầu vào vị trí  Tổng giám đốc, thay cho ông Dương Khuê, ủy viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Hanosimex.