Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2021, 05:37:32
Tag: top 10 quốc gia giàu nhất thế giới
  • Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới
    Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ Thế giới (IMF), Global Finance Magazine tính toán GDP theo đầu người (theo phương pháp ngang giá sức mua PPP) và đưa ra 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Trong đó, top 3 không thay đổi so với năm 2015.