Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2022, 18:15:48
Tag: Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
  • Quảng Nam bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh thế hệ 7X
    Ngày 7/7, tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 8, với số phiếu 47/48 đại biểu có mặt, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí bầu ông Lê Trí Thanh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.