Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2021, 02:05:51
Tag: vietnamshippingbuilding (svn)
  • Hạ cấp Vinashin
    Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sẽ chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổng công ty với cái tên mới là VietnamShippingBuilding (SVN).