Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 02 năm 2021, 14:41:04
Hạ cấp Vinashin
Anh Minh - 18/09/2013 06:09
 
Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sẽ chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổng công ty với cái tên mới là VietnamShippingBuilding (SVN).
TIN LIÊN QUAN
Vinashin sẽ hoạt động với tên mới là SVN

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự thảo thành lập, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã hoàn tất.

"Bộ Giao thông vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án tên gọi của Tập đoàn sau khi chuyển đổi", nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, sau khi thực hiện giai đoạn 1 tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, một số giải pháp tái cơ cấu đã được điều chỉnh.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, các Bộ, Ngành đang thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo 3 trọng tâm về mô hình tổ chức, phương án sản phẩm và cơ cấu tài chính.

Về mô hình tổ chức, kết thúc thí điểm thành Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thuộc Bộ GTVT hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Công ty mẹ - Tổng công ty được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, là công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty mẹ - Tổng công ty có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý của Công ty mẹ - Tập đoàn; Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đối với công ty con, phần vốn của công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Giữ lại và tái cơ cấu toàn diện 8 công ty đóng và sửa chữa tàu thủy Hạ Long, Phà Rừng, Bạch Đằng, Sông Cấm, Thịnh Long, Cam Ranh, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

Các công ty trên đang nắm giữ khoảng 70% năng lực đóng và sửa chữa tàu thủy của cả nước. Đây là những doanh nghiệp có truyền thống, có năng lực, đã được đầu tư kết cấu hạ tầng, dây chuyền công nghệ, thiết bị nâng hạ, gia công cơ khí và một số công nghiệp phụ trợ tương đối đồng bộ, có thể đóng được tàu từ 10.000 - 70.000 tấn và nhiều loại tàu chuyên dùng.

Khi thị trường đóng tàu hồi phục, thị trường tài chính ổn định hoặc có điều kiện thuận lợi, sẽ tiến hành cổ phần hóa; bước đầu Nhà nước giữ cổ phần chi phối và sau đó giảm dần, không nắm giữ cổ phần chi phối. Nguồn tiền thu được từ cổ phần hóa dành để trả các khoản nợ của Tập đoàn khi đến hạn.

"Đối với 236 doanh nghiệp không giữ lại, sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tài sản để tái cơ cấu một cách thận trọng, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thất thoát. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản thực hiện tái cơ cấu xong theo phương án: Các doanh nghiệp còn vốn chủ sở hữu thì thực hiện cổ phần hóa, bán, chuyển nhượng để thu hồi vốn đã đầu tư; các doanh nghiệp không còn vốn chủ sở hữu thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật", ông Công khẳng định.

Được biết tính đến tháng 9/2013, Tập đoàn đã thực hiện tái cơ cấu được 43 doanh nghiệp (bao gồm: Rút vốn 14 đơn vị; giải thể 14 đơn vị; chuyển nhượng phần vốn góp, bán tài sản 12 đơn vị; bàn giao, chuyển chủ sở hữu, quyền đại diện vốn 03 đơn vị).

Tập đoàn đã tái cơ cấu lao động gắn tới tái cơ cấu tổ chức, quản lý, sản xuất kinh doanh, chuyển giao, cổ phần hóa, bán doanh nghiệp, dự án và thực hiện chính sách đối với số lao động dôi dư.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng để giảm bớt thiệt hại, từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn vẫn phải tiếp tục thực hiện các hợp đồng đóng tàu đã ký và đang đóng dở dang.

"Nếu không tiếp tục thực hiện đóng các tàu theo các hợp đồng đã ký kết và đang đóng dở dang nêu trên thì trong 3 năm 2010-2012 số lỗ sẽ còn tăng thêm. Ngoài ra, Tập đoàn đã cố gắng tìm kiếm hợp đồng đóng tàu mới, mở rộng dịch vụ sửa chữa tàu biển trên nguyên tắc tối thiểu là hòa vốn để duy trì sản xuất và bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động", lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Không có lợi ích nhóm trong tái cơ cấu Vinashin
Đăng đàn chất vấn chiều nay, sau khi phân tích, đánh giá tình hình tái cơ cấu Vinashin và Vinalines, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự báo, kể từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư