Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 13:26:37
Tag: xã hội hóa trong lĩnh vực giao thông - vận tải
  • Minh bạch chi phí dự án BOT giao thông
    Thông tin phí sử dụng tại các dự án theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đường bộ của Việt Nam thấp nhất trong khu vực do một lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đưa ra vào cuối tuần trước đã gây những phản ứng trái chiều gay gắt từ phía doanh nghiệp vận tải, cũng như đông đảo người tham gia giao thông.