Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 08:31:25
Sự kiện: M&A Vietnam Forum 2022: Kích hoạt những cơ hội mới

Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 2022 (M&A Vietnam Forum 2022) là Diễn đàn M&A thường niên lần thứ 14 do Báo Đầu tư tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm nay, Diễn đàn có chủ đề “Kích hoạt những cơ hội mới”, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị GEM, TP.HCM vào thứ Tư, ngày 23/11/2022.