Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 12:22:09
Tag: 5 doanh nghiệp
  • Bộ Nông nghiệp chuyển giao 5 doanh nghiệp về Ủy ban quản lý vốn nhà nước
    Chiều nay (15/11), Bộ NN&PTNT đã bàn giao 5 doanh nghiệp thuộc bộ quản lý cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gồm: Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty cà phê Việt Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty lương thực miền Nam, Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam. Số vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp này là 50.000 tỷ đồng.