• Làm giáo dục không bao giờ được hồ đồ
  Làm giáo dục không bao giờ được hồ đồ
  Hải Hà | 11/01/2015 14:45
  Nếu không có giải pháp tổng thể, đồng bộ, nhất là phương án khoa học đầu tư cho con người, nền giáo dục của Việt Nam sẽ không thể đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của một nước công nghiệp...
 • Hơn 34.000 tỷ đổi mới sách giáo khoa, hiệu quả thế nào?
  Hơn 34.000 tỷ đổi mới sách giáo khoa, hiệu quả thế nào?
  Hàn Tín | 14/04/2014 12:35
  () Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Vinh Hiển ước tính, thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông từ năm 2016 đến 2023, ngân sách phải chi ra 34.275 tỷ đồng.