Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 04:53:59
Tag: chi phí doanh nghiệp
  • Chi phí bôi trơn giết chết doanh nghiệp
    Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) vừa có thông tin chính thức về chi tiết “doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí ngoài quy định” cho những thủ tục hành chính và kiểm tra liên ngành mà Bộ Công thương quản lý.
  • Chi phí kinh doanh và tư duy quản lý
    Giới kinh doanh đang háo hức nhắc tới Chương trình Hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Sự háo hức không dừng ở mục tiêu thẳng thắn, rõ ràng của Chương trình, mà còn ở các con số phải đạt được trong các lĩnh vực tới năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ Chính phủ hiện tại.