Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 01:32:34
Tag: chi phí giá điện
  • Tăng năng suất, giảm tổn thất điện năng
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải tiến hành rà soát để giảm chi phí, giảm giá thành, trong đó đặc biệt quan tâm tới 2 vấn đề là tổn thất điện năng và năng suất lao động. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra với EVN trong buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành về điều hành kinh tế vĩ mô tuần qua. Theo yêu cầu của Thủ tướng, ngay trong năm 2015, EVN phải tạo được chuyển biến, có con số cụ thể và công bố công khai việc giảm chi phí.