Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 16:31:10
Tag: chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  • Vì sao lại tiếp tục sửa quy định về cổ phần hóa
    Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Theo ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) việc này là nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa (CPH).