Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 13:12:36
Tag: cống hoá mương
  • Hà Nội: Hoàn thành cống hoá các tuyến mương kịp thời hạn 30/6
    Tiếp tục quyết liệt trong xử lý thông tin báo chí nêu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc bảo đảm hoàn thành tiến độ thi công công hoá các tuyến mương trên địa bàn quận Hoàng Mai, Đống Đa và cải tạo hồ Đầm Hồng thuộc quận Thanh Xuân thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (Dự án II).
  • Hà Nội: Hoàn thành cống hoá các tuyến mương kịp thời hạn 30/6
    Tiếp tục quyết liệt trong xử lý thông tin báo chí nêu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc bảo đảm hoàn thành tiến độ thi công công hoá các tuyến mương trên địa bàn quận Hoàng Mai, Đống Đa và cải tạo hồ Đầm Hồng thuộc quận Thanh Xuân thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (Dự án II).