Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 01:35:44
Tag: Đại hội đồng cổ đông vinhomes
  • Vinhomes tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất
    Hôm nay Công ty cổ phần Vinhomes (Mã chứng khoán: VHM) tiến hành tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tiên sau khi chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Kết thúc chương trình, các cổ đông đã thông qua định hướng phát triển và quản trị của Công ty cho năm 2019, đặt nền tảng cho các hoạt động chiến lược quan trọng của Vinhomes.