Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 15:42:28
Tag: đấu thầu hạn chế
  • Xử phạt vi phạm với đấu thầu hạn chế
    Ông Tuấn Cường (Hà Nội) hỏi: Trường hợp không tiến hành thẩm định danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế thì có bị xử phạt theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư không?