Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 16:39:23
Tag: doang nghiệp niêm yết
  • Doanh nghiệp niêm yết: Khoảng trống kế hoạch 2020
    Chưa từng có tiền lệ, báo cáo thường niên năm 2019 của nhiều doanh nghiệp niêm yết không công bố kế hoạch kinh doanh 2020, trong khi đây là mục thông tin bắt buộc cần có trên loại báo cáo này. CTG, VCB, NLG, KBC… đang là những doanh nghiệp như vậy và danh sách này sẽ còn kéo dài khi thời hạn công bố cuối cùng là ngày 20/4 đã tới.