Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 04:12:58
Tag: gdp việt nam 2013
  • GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 1.960 USD
    GDP bình quân đầu người, tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái thực tế hàng năm, là chỉ số có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, so sánh quốc tế. >>> Kích hoạt động lực tăng trưởng kinh tế >>> Kinh tế Việt Nam 2014 có thể tăng cao hơn dự kiến >>> Cách tính GDP không hề dưới chuẩn